Mensen, teams en organisaties verder brengen in hun bedoeling


Of het nu om organisaties, teams of individuen gaat, ik merk steeds weer dat  het  ”in verbinding zijn met jezelf, met elkaar of met de organisatie” voor een groot deel bepalend is voor succes. Mijn passie is om samen met organisaties, teams of individuen aan de slag te gaan, om een beweging of een kanteling te maken, zodat zoveel mogelijk het aanwezige potentieel in de juiste richting wordt ingezet.  Naast het verzilveren van ieders kracht, gaat het er ook om samen zaken voor elkaar te krijgen.

Hoe hou ik, naast het inzetten van mijn eigen authenticiteit, oog voor mijn collega’s en omgeving?”. Wat draagt bij opdat iedereen tot zijn recht komt en diversiteit omarmd wordt?  En dat het werk een plek wordt die inspireert, bijdraagt aan ieders ontwikkeling en waar resultaten worden behaald?

Mijn aanpak

Het stimuleren van professioneel gedrag, het vergroten van zelfinzicht en bewustzijn, dat is waar ik graag mee aan het werk ga om organisaties verder te brengen. Een organisatie waar het “stroomt” overtreft vaak eigen verwachtingen over het resultaat.  Bestaande situaties vanuit een ander perspectief kunnen gaan zien creëert nieuwe mogelijkheden en meer begrip voor de ander. Werken in het moment levert vaak rake communicatie op.

In de praktijk betekent dit zowel het werken met de onderstroom als het stimuleren in dat wat werkt. Ik hou ervan om zaken te doorgronden en beweging te creëren. Door te luisteren, vragen te stellen, mijn nieuwsgierigheid en kwetsbaarheid in te zetten maak ik vaak zaken los en worden issues besproken die anders niet vanzelfsprekend aan de oppervlakte komen.  Échte verbinding is pas mogelijk als je eerlijk naar je zelf durft te kijken, het lef hebt om dit met anderen te delen en vanuit compassie de ander te ontmoeten.

Ik ben zorgvuldig, heb aandacht voor de ander, maar kan ook confronterend zijn met oog voor verbinding en heb een frisse blik.

Mijn expertise

In de afgelopen 25 jaar heb ik als trainer, coach en consultant veel ervaring opgedaan in zowel profit als non-profit organisaties. Ik houd ontwikkelingen en trends op mijn vakgebied bij en integreer deze in mijn aanpak, zodat veranderingen duurzaam zijn.  Ik ben graag vernieuwend en telkens op zoek naar datgene wat dienend is voor de opdrachtgever.

Mijn focus ligt op Talentmanagement, Teamontwikkeling en Vitaliteitsvraagstukken.

Als Talentmanager begeleid ik regelmatig transities bij organisaties en teams die (meer) willen gaan werken vanuit het talent van mensen. Als Loopbaanadviseur ondersteun ik mensen in hun zoektocht naar hun eigen potentieel en hoe ze eigen talent vorm kunnen geven. Hierbij maak ik onder meer gebruik van de Talent Motivatie Analyse (TMA), DISC (TTI-Insights) en Functional Fluency. Als Teamcoach heb ik de afgelopen jaren tientallen teams begeleid in hun ontwikkeling naar Zelfsturing c.q. Resultaatverantwoordelijkheid en in teamontwikkeling in het algemeen, conflictresolutie en besluitvorming. Als Vitaloog© draag ik bij aan verhogen van het energieniveau van personen, teams of organisaties. Ik ben trainer/docent aan de opleiding tot Vitaloog©. (www.vitalogisch.nl)

In mijn werk pas ik onder meer het gedachtegoed toe van Deep Democracy, TMA, Theory U en Appeciative Inquiry.

Gecertificeerd trainer en coach voor:

TMA, Deep Democracy, TTI-Insights (DISC), Functional Fluency.

Daarnaast Gecertificeerd trainer om TMA-professionals op te leiden.

LinkedIn Profile