Met tieners aan de slag!

Een prachtige ervaring.

Op 13 maart jongstleden hebben we de methode Deep Democracy geïntroduceerd bij een brugklas in het Middelbaar Onderwijs.

Wat een wijsheid heb ik ervaren bij deze jongeren. Zoals gebruikelijk werken we met thema’s die relevant zijn voor de doelgroep. Als tiener in een brugklas heb je het natuurlijk niet makkelijk. Hoe zie ik eruit? Pas ik in de groep? Allemaal vragen waarmee ze worstelen.

We hebben twee thema’s bij de kop gepakt. Het thema “groepsvorming” en het thema “er anders uitzien dan je klasgenoten”.

De dialoogvorm die we hebben ingezet was “Het gesprek op voeten”. Een actieve vorm waarbij de groep letterlijk op zijn voeten staat en zijn of haar mening geeft over het thema. Vaardigheden als luisteren, positie innemen, je mening vormen én durven geven, worden met deze manier van dialoog voeren aangescherpt.

Nadat er zich een meerderheid had gevormd die het met elkaar eens was, gingen we op zoek naar de wijsheid van de minderheid. Wat heb jij nog nodig om mee te kunnen met het meerderheidsbesluit? De aanvullingen waren zeer divers en verrijkte het meerderheidsbesluit. Ruim anderhalf uur lang waren ze actief en geconcentreerd. Er stroomde energie door de groep.

De afspraken die ze zelf maakten waren dat ze elkaar gingen aanspreken als iemand zich niet zou houden aan de gemaakte afspraken van vandaag. Het woord “afspraken” wordt gebruikt als directe feedback op het moment dat iemand zich niet aan de afspraken houdt. Iemand anders gaf aan dat het ook wel prettig zou zijn om regelmatig de afspraken nog eens te evalueren.

De feedback die we kregen van deze jongeren was dat ze het fijn vonden hun mening in de groep op deze manier te kunnen geven. Je was niet verplicht iets te zeggen maar je moest wel een keuze maken. Ook vonden ze het heel leerzaam de mening van hun klasgenoten eens te horen.

De actieve manier om met elkaar het gesprek te voeren viel erg goed. “Niet de hele tijd stilzitten”, was een veel gehoorde opmerking.

Esther Liebregts