Deep Democracy wordt als methode ingezet om de verbinding met elkaar te maken wat ontstaat op de emotionele laag. Het uitgangspunt is dat als het je lukt om dit als team te bereiken, de samenwerking op inhoud veel beter gaat. Het gaat om inclusie.

De chaos die aanvankelijk kan ontstaan is vaak exemplarisch voor wat er op de werkvloer al plaatsvindt. Tijdens de training wordt een team zich hiervan bewust en daar begint het veranderingsproces. Bewustwording van ons eigen gedrag en communicatie. De trainingen beginnen met aandacht en oefening van metaskills als wijze van communiceren en feedback geven aan elkaar, welke randvoorwaardelijk is.

Een cultuur creëren waarin gevraagd en ongevraagd constructieve feedback aan elkaar kan worden gegeven, is wat veel organisaties willen. Dit alles met de goede intentie om de ander te laten groeien. Het lukt veel organisaties niet om dit voor elkaar te krijgen. Conflicten worden met de “mantel der liefde” bedekt zodat er optisch gezien het lijkt of er niets aan de hand is. Het conflict duikt dan in de onderstroom waardoor sabotagegedrag om de hoek komt kijken. Het benoemen van het conflict en hierover met elkaar het gesprek te voeren is lastig maar ook heel bevrijdend.

Mijn ervaring is dat de mensen die het lastig vinden hun mening te geven tijdens dagelijkse werkzaamheden en vergaderingen, veel baat ondervinden bij deze aanpak. Iedereen wordt gehoord en elke mening doet er toe. Daardoor krijg je ook alle kwaliteiten, die iemand alleen nooit in zich kan hebben, als team naar boven. Een mening is wat anders dan een oordeel vellen. Een mening kan een oordeel in zich hebben, dan ga je met elkaar op zoek naar waar dat oordeel vandaan komt.

De methode kan, daar waar mensen met elkaar iets willen bereiken, worden toegepast. Van het politieke werkveld, bedrijven tot maatschappelijke organisaties. De doelgroepen kunnen homogeen zijn of heterogeen. Het gaat om wat hen verbindt om met elkaar iets te willen bereiken.

Mijn missie is om mensen met dit gedachtegoed in aanraking te brengen en als een positieve olievlek onze wereld een klein stukje beter maken.

Esther Liebregts