Teamontwikkeling

Hoe worden we een gouden team?

Een team is een plek waar beschaafd kan worden gevochten

Een team is meer dan een verzameling individuen die samen zaken voor elkaar moeten gaan krijgen. De vraag is hoe bereiken we dat het aanwezige potentieel van een team in de juiste richting wordt ingezet en dat de energielekken geminimaliseerd worden. Een team in flow krijgen gaat niet vanzelf. Omdat we allemaal anders zijn, vinden we al snel iets van een ander. Hoe voorkomen we dat er subgroepen ontstaan en hoe gaan we om met deze verschillen en anders gestemden. Hoe zorgen we ervoor dat het team inclusie uitdraagt en tot meer in staat is dan gedacht?

Werken in een team waarin je geaccepteerd, gewaardeerd wordt én waar het aanwezige potentieel wordt ontsloten, is goud en overtreft vaak eigen verwachtingen.

Het stapsgewijs begeleiden van teams richting flow is een van onze expertises.

Bekijk ons aanbod hier.