Deep Democracy werkt alleen als een organisatie bereid is de pijn naar boven te halen.

Deep Democracy wordt als methode ingezet om de verbinding met elkaar te maken wat ontstaat op de emotionele laag. Het uitgangspunt is dat als het je lukt om dit als team te bereiken, de samenwerking op inhoud veel beter gaat. Het gaat om inclusie.

De chaos die aanvankelijk kan ontstaan is vaak exemplarisch voor wat er op de werkvloer al plaatsvindt. Tijdens de training wordt een team zich hiervan bewust en daar begint het veranderingsproces. Bewustwording van ons eigen gedrag en communicatie. De trainingen beginnen met aandacht en oefening van metaskills als wijze van communiceren en feedback geven aan elkaar, welke randvoorwaardelijk is.

Een cultuur creëren waarin gevraagd en ongevraagd constructieve feedback aan elkaar kan worden gegeven, is wat veel organisaties willen. Dit alles met de goede intentie om de ander te laten groeien. Het lukt veel organisaties niet om dit voor elkaar te krijgen. Conflicten worden met de “mantel der liefde” bedekt zodat er optisch gezien het lijkt of er niets aan de hand is. Het conflict duikt dan in de onderstroom waardoor sabotagegedrag om de hoek komt kijken. Het benoemen van het conflict en hierover met elkaar het gesprek te voeren is lastig maar ook heel bevrijdend.

Mijn ervaring is dat de mensen die het lastig vinden hun mening te geven tijdens dagelijkse werkzaamheden en vergaderingen, veel baat ondervinden bij deze aanpak. Iedereen wordt gehoord en elke mening doet er toe. Daardoor krijg je ook alle kwaliteiten, die iemand alleen nooit in zich kan hebben, als team naar boven. Een mening is wat anders dan een oordeel vellen. Een mening kan een oordeel in zich hebben, dan ga je met elkaar op zoek naar waar dat oordeel vandaan komt.

De methode kan, daar waar mensen met elkaar iets willen bereiken, worden toegepast. Van het politieke werkveld, bedrijven tot maatschappelijke organisaties. De doelgroepen kunnen homogeen zijn of heterogeen. Het gaat om wat hen verbindt om met elkaar iets te willen bereiken.

Mijn missie is om mensen met dit gedachtegoed in aanraking te brengen en als een positieve olievlek onze wereld een klein stukje beter maken.

Esther Liebregts

Wie wil er nu niet af van oeverloze discussies die nergens toe leiden?

Wie wil er nu niet af van oeverloze discussies die nergens toe leiden?

Volgzaamheid is géén kenmerk van onze Nederlandse identiteit. Wat dan wel? Nederlanders willen gehoord worden over wat ze van iets vinden. Je gehoord voelen is voor ons belangrijk en als dit niet gebeurt dan vinden we daar óók iets van.

We hebben ons inmiddels verenigd in méér dan twintig politieke partijen omdat we vinden dat een paar partijen niet dát kunnen verwoorden wat wij Nederlanders vinden. Ook hebben we allerlei organisatievormen, die door hun grootte én focus op een klein deel van onze samenleving, ervoor zorgen dat men hoort wat zij er van vinden.

Brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en een onuitputtelijke lijst van allerlei belangenorganisaties voor ouderen, jongeren, gehandicapten, vrouwen, homo’s, alleenstaande vaders én moeders, kinderen, dieren en zo een beetje alles wat leeft.

Dit is Nederland ten voeten uit!

Ik vind het prachtig hoe we als vrije burger allerlei initiatieven mogen en kunnen bedenken om belangen van individuen of groepen mensen te behartigen. Wat ik me wel ben gaan afvragen is of het opzetten hiervan geen doel op zich is geworden. Waarom is het eigenlijk nodig om voor zoveel groepen mensen en vraagstukken zoveel eilandjes te creëren, zodat je gezien en gehoord wordt? We praten vooral in wij en zij.

Zonder afbreuk te willen doen aan alle goede intenties en initiatieven mis ik het samenwerken met elkaar. Hier bedoel ik mee het delen van visies, kennis, talenten en ervaringen die we alleen nooit kunnen bezitten. Hoe worden de zij-en weer wij-en?

Een aantal jaren geleden werd ik gegrepen door het gedachtegoed en aanpak van Deep Democracy. Een in de post-apartheid Zuid-Afrika ontwikkelde methode om te komen tot besluitvorming mét draagvlak, doordat de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit.  We zoeken naar wat ons verbindt en waar we het over eens zijn, waardoor het veel beter lukt om de verschillen te overbruggen.

Na alle vier de levels te hebben doorlopen was de meerwaarde voor mij duidelijk. Deze manier van het voeren van een gesprek met kleine- en grote groepen mensen, om te komen tot het beste resultaat voor iedereen is wat wij, als mensen, zijn verleerd. Dit hebben we geprobeerd te herstellen door allerlei belangengroeperingen die namens “ons” aan het woord zijn.

Inmiddels train ik Management, Teams en begeleid ik (maatschappelijke) themabijeenkomsten, om met elkaar deze boeiende interventies, die de Deep Democracy methode in zich heeft, te leren. Geen tijdelijke maar een blijvende manier om met elkaar in dialoog te gaan en samen te komen tot besluitvorming. De actieve manier waarop dit gebeurt geeft mensen energie en verhoogt de betrokkenheid van allemaal.

Het mooiste is dat je tijdens de interventies van Deep Democracy juist ergens iets van moet vinden! Jouw mening wordt gehoord en je neemt positie in en dit past dan weer mooi bij onze Nederlandse identiteit.

Esther Liebregts

Blog

Wie wil er nu niet af van oeverloze discussies die nergens toe leiden?

Volgzaamheid is géén kenmerk van onze Nederlandse identiteit. Wat dan wel zult u zich afvragen?Nederlanders willen gehoord worden over wat ze van iets vinden.Je gehoord voelen is voor ons belangrijk en als dit niet gebeurt dan vinden we daar óók iets van.

We hebben ons inmiddels verenigd in méér dan twintig politieke partijen omdat we vinden dat een paar partijen niet dát kunnen verwoorden wat wij Nederlanders vinden. Ook hebben we allerlei organisatievormen, die door hun grootte én focus op een klein deel van onze samenleving, ervoor zorgen dat er gehoord wordt wat zij er van vinden.

Brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en een onuitputtelijke lijst van allerlei belangenorganisaties voor ouderen, jongeren, gehandicapten, vrouwen, homo’s, alleenstaande vaders én moeders, kinderen, dieren en zo een beetje alles wat leeft.

Dit is Nederland ten voeten uit!

Ik vind het prachtig hoe we als vrije burger allerlei initiatieven mogen en kunnen bedenken om belangen van individuen of groepen mensen te behartigen. Wat ik me wel ben gaan afvragen is of het opzetten hiervan geen doel op zich is geworden. Waarom is het eigenlijk nodig om voor zoveel groepen mensen en vraagstukken zoveel eilandjes te creëren, zodat je gezien en gehoord wordt?

Zonder afbreuk te willen doen aan alle goede intenties en initiatieven mis ik het samenwerken met elkaar. Hier bedoel ik mee het delen van visies, kennis, talenten en ervaringen die we alleen nooit kunnen bezitten.

Een aantal jaren geleden werd ik gegrepen door het gedachtegoed en aanpak van Deep Democracy. Een in de post-apartheid Zuid-Afrika ontwikkelde methode om te komen tot besluitvorming mét draagvlak, doordat de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. We zoeken naar wat ons verbindt en waar we het over eens zijn, waardoor het veel beter lukt om de verschillen te overbruggen.

Na alle vier de levels te hebben doorlopen was de meerwaarde voor mij duidelijk. Deze manier van het voeren van een gesprek met kleine- en grote groepen mensen, om te komen tot het beste resultaat voor iedereen is wat wij, als mensen, zijn verleerd. Dit hebben we geprobeerd te herstellen door allerlei belangengroeperingen die namens “ons” aan het woord zijn.

Inmiddels train ik Management, Teams en begeleid ik (maatschappelijke) themabijeenkomsten, om met elkaar deze boeiende interventies, die de Deep Democracy methode in zich heeft, te leren.

Geen tijdelijke maar een blijvende manier om met elkaar in dialoog te gaan en samen te komen tot besluitvorming. De actieve manier waarop dit gebeurt geeft mensen energie en verhoogt de betrokkenheid van allemaal.

Het mooiste is dat je tijdens de interventies van Deep Democracy juist ergens iets van moet vinden! Jouw mening wordt gehoord en je neemt positie in en dit past dan weer mooi bij onze Nederlandse identiteit.

Esther Liebregts

Verbinder/Talentmanager/Teamcoach

 

Deep Democracy

Verschil mag er zijn

De democratie zoals we die kennen werkt niet meer. In ieder geval niet op de manier als we zouden willen. Tegenwoordig overschreeuwen we elkaar en splitsen we ons op in steeds kleinere groepjes om maar een “eigen” stem te kunnen laten horen.

In plaats van op zoek te gaan naar de onderlinge overeenkomsten, benadrukken we vooral de verschillen. Op een negatieve manier. Dit terwijl deze nuances júist de energiebron zijn van ontwikkeling.

Als verschillen er niet mogen zijn dan gaan ze “ondergronds”. Direct gevolg is er wordt geklaagd en gezeurd en mensen raken steeds verder van elkaar verwijderd. Brexit, de presidentsverkiezing in Amerika én toenemende polarisaties in de samenleving vragen om een nieuwe visie en een andere manier om tot besluitvorming te komen.

Verschil mag en moet er zijn!

Leren vertrouwen

Deze ontwikkeling in de samenleving vertaalt zich ook in de manier waarop we met elkaar werken. Veel organisaties drijven nog op oude systemen waarbij de ratio in combinatie met cijfers de boventoon voeren. Dit noem ik de “maakbaarheidsgedachte”. En om te kunnen overleven hebben we onze intuïtie juist hard nodig. Vertrouwen op elkaars kwaliteiten, luisteren én begrijpen wat de ander beweegt; allemaal vaardigheden die we onszelf opnieuw moeten aanleren.

Deep Democracy

Dialoog Academy werkt volgens het Deep Democracy gedachtegoed. Deze methode wordt toegepast op teams en omvat concrete handvatten om effectief én met plezier samen te werken.

Wij weten als geen ander dat gedoe in de onderstroom mensen én teams vastzet en belemmert. Hoe los je dat op? Door op een andere manier de dialoog met elkaar aan te gaan, zonder te polderen. Deze andere manier van dialoog voeren, draagt bij aan een diepere waarde in onze cultuur. Zowel binnen organisaties als in de samenleving als geheel.

Het resultaat is effectief en duurzaam. De dialoog, waarin wij geloven, wordt kracht bijgezet door praktische werkvormen die teams blijvend kunnen inzetten. Om dit resultaat te kunnen bereiken gaan we diep; het onuitgesprokene wordt uitgesproken en de communicatie is open en eerlijk.

Pas dan kunnen issues worden opgelost en krijgt groei de ruimte die het verdient.

Wij zijn aangesloten bij het internationale netwerk “Lewis Deep Democracy”.

Aanbod Verbindende Communicatie

Verbindend Communiceren

Het succes in organisaties valt of staat met goed communiceren. In onderstaand overzicht staan een drietal modules beschreven die hieraan een bijdrage leveren. Deze kunnen na elkaar gevolgd worden. Indien gewenst kan ook op losse modules worden ingeschreven.

We maken onder meer gebruik van inzichten uit Geweldloze Communicatie en Deep Democracry. Het resultaat is dat mensen zich bewuster worden van de impact van hun eigen communicatie.

U kunt kiezen voor een aanbod op maat (teamniveau) of voor open inschrijving (individueel).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Aanbod Teamontwikkeling

Begeleiding bij teamontwikkeling

Het ontwikkelen van teams vraagt continue aandacht. Het spanningsveld om enerzijds met elkaar samen te werken en anderzijds vanuit eigen kracht werken, blijft een uitdaging. Wij bieden op maat gemaakte programma’s om uw team verder te brengen.

We werken onder meer vanuit het gedachtegoed Deep Democracy, en de in maken gebruik van de instrumenten TMA-team-analyse en DISC.

U kunt kiezen voor een aanbod op maat (organisatie- of teamniveau) of voor een kennismaking via ons aanbod via open inschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.