Deep Democracy

Verschil mag er zijn

De democratie zoals we die kennen werkt niet meer. In ieder geval niet op de manier als we zouden willen. Tegenwoordig overschreeuwen we elkaar en splitsen we ons op in steeds kleinere groepjes om maar een “eigen” stem te kunnen laten horen.

In plaats van op zoek te gaan naar de onderlinge overeenkomsten, benadrukken we vooral de verschillen. Op een negatieve manier. Dit terwijl deze nuances júist de energiebron zijn van ontwikkeling.

Als verschillen er niet mogen zijn dan gaan ze “ondergronds”. Direct gevolg is er wordt geklaagd en gezeurd en mensen raken steeds verder van elkaar verwijderd. Brexit, de presidentsverkiezing in Amerika én toenemende polarisaties in de samenleving vragen om een nieuwe visie en een andere manier om tot besluitvorming te komen.

Verschil mag en moet er zijn!

Leren vertrouwen

Deze ontwikkeling in de samenleving vertaalt zich ook in de manier waarop we met elkaar werken. Veel organisaties drijven nog op oude systemen waarbij de ratio in combinatie met cijfers de boventoon voeren. Dit noem ik de “maakbaarheidsgedachte”. En om te kunnen overleven hebben we onze intuïtie juist hard nodig. Vertrouwen op elkaars kwaliteiten, luisteren én begrijpen wat de ander beweegt; allemaal vaardigheden die we onszelf opnieuw moeten aanleren.

Deep Democracy

Dialoog Academy werkt volgens het Deep Democracy gedachtegoed. Deze methode wordt toegepast op teams en omvat concrete handvatten om effectief én met plezier samen te werken.

Wij weten als geen ander dat gedoe in de onderstroom mensen én teams vastzet en belemmert. Hoe los je dat op? Door op een andere manier de dialoog met elkaar aan te gaan, zonder te polderen. Deze andere manier van dialoog voeren, draagt bij aan een diepere waarde in onze cultuur. Zowel binnen organisaties als in de samenleving als geheel.

Het resultaat is effectief en duurzaam. De dialoog, waarin wij geloven, wordt kracht bijgezet door praktische werkvormen die teams blijvend kunnen inzetten. Om dit resultaat te kunnen bereiken gaan we diep; het onuitgesprokene wordt uitgesproken en de communicatie is open en eerlijk.

Pas dan kunnen issues worden opgelost en krijgt groei de ruimte die het verdient.

Wij zijn aangesloten bij het internationale netwerk “Lewis Deep Democracy”.