Referenties

“Samenwerken met Esther was voor mij een hele bijzondere ervaring. Esther is niet alleen een vakvrouw, maar ook een heel integer, betrokken en warm persoon. Tijdens ons eerste gesprek wist zij al snel de vinger op de zere plek te leggen. Gedurende het traject heeft zij mij diverse tools gegeven om inzicht te krijgen in mijzelf en in mijn omgeving. Dit ging gepaard met een lach en een traan. Zonder die tools, die inzichten en het hard werken, zou ik vandaag niet staan waar ik nu sta. Samen hebben we het beste in mij naar boven gehaald.

Wat Esther mij geleerd heeft was niet alleen voor dat moment, maar voor de rest van mijn leven.”

Esmee

“Esther heeft me enorm vooruit geholpen door me beter te laten inzien hoe mijn eigen brein werkt. Hierdoor kan ik m’n eigen gevoelens en reacties, maar ook die van anderen beter begrijpen en omzetten in effectief gedrag. Daarnaast is het maken van professionele keuzes voor mij een stuk makkelijker geworden doordat ik van het TMA profiel (en andere tools) veel meer zelfinzicht gekregen heb. Ik zou iedere professional uit willen dagen een gesprek met Esther aan te gaan!”

Maarten 

“Dutch Delta Group (DDG) bedient meer dan 190 gemeenten met diensten op het gebied van technisch- en functioneel applicatiebeheer. De kwaliteit van haar medewerkers is een kritieke succesfactor. Om deze kwaliteit te borgen maakt DDG gebruik van de diensten van Esther Liebregts van Dialoog Academy. Esther Liebregts is een senior adviseur met veel gevoel voor de organisatiecontext van DDG. DDG heeft Esther Liebregts gevraagd voor al haar medewerkers een TMA Talentenanalyse en 360 graden Feedback uit te voeren. Dit geeft, samen met de toelichting van Esther Liebregts, veel inzicht in de ontwikkelbaarheid van competenties en aandachtspunten van medewerkers. Deze inzichten worden door de medewerkers gebruikt om hun Persoonlijk Ontwikkel Plan in te vullen. Ook bij de werving van nieuwe medewerkers levert Esther Liebregts met de TMA methode relevante onderwerpen waar de nieuwe kandidaat steviger op kan worden doorgevraagd.

De samenwerking met Dialoog Academy heeft zich de afgelopen jaren verbreed. Een aantal medewerkers van DDG worden gecoacht door Esther Liebregts en de werving en selectie van senior medewerkers laten we graag aan Esther Liebregts over. Kwaliteit kost geld maar falend personeelsbeleid kost aanzienlijk meer. DDG ziet de samenwerking met Dialoog Academy als een uitstekende investering die zij iedereen van harte aanbeveelt.”

Guus Nijssen

Directeur Dutch Delta Group 

“Ik ben manager bij een MKB bedrijf. Ik vervul deze functie nu bijna 2 jaar. Bij Esther volg ik een coaching traject ten behoeve van inspirerend en effectief leiderschap. 

Samen met Esther heb ik stilgestaan bij mijn gedragsstijl en de gedragsstijlen van de mensen om mij heen. Door samen kritisch te kijken naar praktijksituaties, aangevuld met zelfstudie, ben ik bewuster geworden van mijn communicatiestijl en heb ik handvatten gekregen om andere keuzes te maken die mijn leiderschap ten goede komen. In de gesprekken maakt Esther regelmatig de link naar bedrijfskundige inzichten en toepassingen. Dit heeft mij een theoretisch kader geboden waarin ik de ontwikkelingen binnen mijn eigen organisatie kan plaatsen en duiden. In sommige gevallen was dit verassend verhelderend.

Ik ervaar de gesprekken met Esther als zeer prettig. Ik voel mij vrij om eigen onderwerpen bespreekbaar te maken. De kracht van Esther is dat zij een ontspannen setting creëert waarbij ze kritisch blijft en er zorg voor draagt dat je op je eigen gedrag blijft reflecteren. Tijdens het gesprek legt Esther relaties naar theorie en erkende methoden.  

Niet alleen ikzelf maak gebruik van de coaching vaardigheden van Esther. Mijn medewerkers hebben een TMA-analyse doorlopen waarbij ze samen met Esther kijken naar drijfveren, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit wordt met veel plezier gedaan en stimuleert de medewerker om op een positieve manier actief te werken aan de eigen ontwikkeling.

De samenwerking met Esther levert een positieve bijdrage aan mijn organisatie en, zonder enige twijfel, aan mijn eigen ontwikkeling in leiderschap en als persoon.”

Joris van Heesch

 “Door de prettige gesprekken, praktische insteek en opdrachten heb ik geleerd mijn reacties op gebeurtenissen onder de loep te nemen. Met de begeleiding van Esther kreeg ik inzicht en heeft Esther meegeholpen in het proces waardoor ik op een andere manier naar situaties kan kijken en er anders in kan gaan staan. Het inzicht dat je een gebeurtenis niet kunt veranderen, maar je reactie/actie erop wel was voor mij een echte eyeopener. In de sessies, maar ook door de opdrachten, kwam er ruimte voor verandering. Door de optimistische insteek, vertrouwen en de persoonlijke benadering  heb ik de sessies als zeer prettig ervaren en er veel van geleerd. Ik heb geleerd te kiezen voor verandering van patronen, niet altijd makkelijk, maar zeker niet onmogelijk. De begeleiding van Esther heeft hierin een grote rol gespeeld. Door ruimte te geven tijdens de gesprekken kwam er ruimte voor verandering en daarmee de omslag naar een ander patroon. De ingesleten paadjes bleken helemaal niet zo vast als gedacht en konden plaats maken voor nieuwe keuzes en anders omgaan met gebeurtenissen. Waar ik iedere dag weer trots op ben, dicht bij mezelf kan blijven en de ander de ander mag zijn. Ik weer dingen doe die ik leuk vind, me energie geven en me minder laat leiden door de waan van de dag en de mening van anderen”.

Vivian

In onze school, waar we werken met grote teams, signaleerden we de valkuil dat steeds dezelfde mensen aan het woord waren tijdens vergaderingen en in besluitprocedures. O.a. daardoor was er vaak weinig draagvlak voor genomen besluiten.
Door met 3 teams van de school, onder leiding van Esther Liebregts, aan de slag te gaan met de methodiek van “deep democracy” hebben we elkaar en elkaars drijfveren beter leren kennen en is er begrip ontstaan voor elkaars rol/plek binnen het team.
Door op een actieve manier met elkaar in gesprek te gaan, op zoek te gaan naar de mening van iedereen en pas een besluit te nemen als iedereen gehoord is,  is er sprake van een grotere betrokkenheid en meer commitment.

José de Ponti, Sandra Rijnen, Vincent van der Cammen

Teamleiders

 

Aanbod Teamontwikkeling

Begeleiding bij teamontwikkeling

Het ontwikkelen van teams vraagt continue aandacht. Het spanningsveld om enerzijds met elkaar samen te werken en anderzijds vanuit eigen kracht werken, blijft een uitdaging. Wij bieden op maat gemaakte programma’s om uw team verder te brengen.

We werken onder meer vanuit het gedachtegoed Deep Democracy, en de in maken gebruik van de instrumenten TMA-team-analyse en DISC.

U kunt kiezen voor een aanbod op maat (organisatie- of teamniveau) of voor een kennismaking via ons aanbod via open inschrijving.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.