Blog

Wie wil er nu niet af van oeverloze discussies die nergens toe leiden?

Volgzaamheid is géén kenmerk van onze Nederlandse identiteit. Wat dan wel zult u zich afvragen?Nederlanders willen gehoord worden over wat ze van iets vinden.Je gehoord voelen is voor ons belangrijk en als dit niet gebeurt dan vinden we daar óók iets van.

We hebben ons inmiddels verenigd in méér dan twintig politieke partijen omdat we vinden dat een paar partijen niet dát kunnen verwoorden wat wij Nederlanders vinden. Ook hebben we allerlei organisatievormen, die door hun grootte én focus op een klein deel van onze samenleving, ervoor zorgen dat er gehoord wordt wat zij er van vinden.

Brancheorganisaties, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en een onuitputtelijke lijst van allerlei belangenorganisaties voor ouderen, jongeren, gehandicapten, vrouwen, homo’s, alleenstaande vaders én moeders, kinderen, dieren en zo een beetje alles wat leeft.

Dit is Nederland ten voeten uit!

Ik vind het prachtig hoe we als vrije burger allerlei initiatieven mogen en kunnen bedenken om belangen van individuen of groepen mensen te behartigen. Wat ik me wel ben gaan afvragen is of het opzetten hiervan geen doel op zich is geworden. Waarom is het eigenlijk nodig om voor zoveel groepen mensen en vraagstukken zoveel eilandjes te creëren, zodat je gezien en gehoord wordt?

Zonder afbreuk te willen doen aan alle goede intenties en initiatieven mis ik het samenwerken met elkaar. Hier bedoel ik mee het delen van visies, kennis, talenten en ervaringen die we alleen nooit kunnen bezitten.

Een aantal jaren geleden werd ik gegrepen door het gedachtegoed en aanpak van Deep Democracy. Een in de post-apartheid Zuid-Afrika ontwikkelde methode om te komen tot besluitvorming mét draagvlak, doordat de wijsheid van de minderheid wordt meegenomen in het meerderheidsbesluit. We zoeken naar wat ons verbindt en waar we het over eens zijn, waardoor het veel beter lukt om de verschillen te overbruggen.

Na alle vier de levels te hebben doorlopen was de meerwaarde voor mij duidelijk. Deze manier van het voeren van een gesprek met kleine- en grote groepen mensen, om te komen tot het beste resultaat voor iedereen is wat wij, als mensen, zijn verleerd. Dit hebben we geprobeerd te herstellen door allerlei belangengroeperingen die namens “ons” aan het woord zijn.

Inmiddels train ik Management, Teams en begeleid ik (maatschappelijke) themabijeenkomsten, om met elkaar deze boeiende interventies, die de Deep Democracy methode in zich heeft, te leren.

Geen tijdelijke maar een blijvende manier om met elkaar in dialoog te gaan en samen te komen tot besluitvorming. De actieve manier waarop dit gebeurt geeft mensen energie en verhoogt de betrokkenheid van allemaal.

Het mooiste is dat je tijdens de interventies van Deep Democracy juist ergens iets van moet vinden! Jouw mening wordt gehoord en je neemt positie in en dit past dan weer mooi bij onze Nederlandse identiteit.

Esther Liebregts

Verbinder/Talentmanager/Teamcoach

 

Teamontwikkeling

Hoe worden we een gouden team?

Een team is een plek waar beschaafd kan worden gevochten

Een team is meer dan een verzameling individuen die samen zaken voor elkaar moeten gaan krijgen. De vraag is hoe bereiken we dat het aanwezige potentieel van een team in de juiste richting wordt ingezet en dat de energielekken geminimaliseerd worden. Een team in flow krijgen gaat niet vanzelf. Omdat we allemaal anders zijn, vinden we al snel iets van een ander. Hoe voorkomen we dat er subgroepen ontstaan en hoe gaan we om met deze verschillen en anders gestemden. Hoe zorgen we ervoor dat het team inclusie uitdraagt en tot meer in staat is dan gedacht?

Werken in een team waarin je geaccepteerd, gewaardeerd wordt én waar het aanwezige potentieel wordt ontsloten, is goud en overtreft vaak eigen verwachtingen.

Het stapsgewijs begeleiden van teams richting flow is een van onze expertises.

Bekijk ons aanbod hier.